image
ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Link

เข้าร่วมพัฒนาทักษะเทคโนโลยีโรงเรียนสารภีพิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่

S 57147447

อาจารย์ ดร.ภคินี  อริยะ รองผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยทีมงานประชาสัมพันธ์ เข้าแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์ภายใต้โครงการ Alpha Academy ในวิชาพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยี โดยมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4/1 และชั้นปีที่ 5/1 ห้องเรียนพิเศษ Intensive Science Mathemetic and Technology (ISMT) ได้ร่วมเรียนวิชา Web Management เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีพื้นฐานให้กับนักเรียนในโรงเรียนสารภีพิทยาคม โดยมี คุณวุฒิไกร วรรณการ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคุณครูธีระศักดิ์ โพธินาม ครูชำนาญการกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับ ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงเรียนสารภีพิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่

image
CAMT's Software license Request Form
Link
facebook_page_plugin