image
ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Link

ผู้บริหารและบุคลากร CAMT ใส่ขันดอกอินทขีล

S 53510174

ผู้บริหาร พร้อมบุคลากร วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมประเพณีใส่ขันดอก พิธีบูชาเสาอินทขีลหรือเสาหลักเมืองเชียงใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคล ในวันที่ 2 มิถุนายน 2565 ณ วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร เมืองเชียงใหม่

facebook_page_plugin