image
ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Link

เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ปริญญาโท สาขาการจัดการความรู้และนวัตกรรม
Master of Science (Knowledge and Innovation Management)

MS.KIM

MS. KIM
- แบบ 1
ภาคปกติ (Thesis)
- แบบ 2
ภาคปกติ (Thesis)
- แบบ 3
ภาคพิเศษ (IS)

ข้อมูลหลักสูตร https://cmu.to/MSKIM

สมัครตั้งแต่วันนี้ - 25 เมษายน 2565 (รอบที่ 2)
ผ่านออนไลน์ได้ที่ https://cmu.to/Applygrad
สอบถามเพิ่มเติม
โทร. 053 - 942649

facebook_page_plugin