image
ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Link

 

184357065 935124783989468 8038434276195899931 n

       วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.รัฐพล วุฒิการณ์ อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการจัดการความรู้และนวัตกรรม เนื่องในโอกาสได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการในระดับ "รองศาสตราจารย์" สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (อนุสาขาวิชาการจัดการความรู้) อย่างเป็นทางการ
facebook_page_plugin