image
ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Link

แจ้งผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

เอกสารแนบ
Download this file (8.แจ้งผลการคัดเลือก 4 ตำแหน่ง.pdf)ผลการคัดเลือก[ ]
image
CAMT's Software license Request Form
Link
facebook_page_plugin