image
ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Link

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)

ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ S4070010

อัตราเงินเดือน 41,000 บาท จำนวน 1 อัตรา

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565

image
CAMT's Software license Request Form
Link
facebook_page_plugin