image
ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Link

ประกาศแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการตำแหน่งอาจารย์ EP070007-10

เอกสารแนบ
Download this file (Scan2021-11-17_144800.pdf)ประกาศ[ ]
image
CAMT's Software license Request Form
Link
facebook_page_plugin