ขอเปลี่ยนแปลงห้องสอบวิชา 954474 วันอังคารที่ 16 มกราคม 2567 เวลา 12.00 - 15.00 น.

จากเดิม : CAMT 112
เป็น : ILC-C304