ร่วมลงนามความร่วมมือด้านการวิจัย

859559

    ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช., ศ.นพ.มานิต ศรีสุรภานนท์ รองคณบดี และ รศ.ดร.พญ.ศิริอนงค์ นามวงศ์พรหม ผู้ช่วยคณบดี ร่วมกับ ผ.ศ.ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย คณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมลงนามความร่วมมือด้านการวิจัย (Research Project Agreement) กับสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (Massachusetts Institute of Technology) กับ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี และ ศูนย์นวัตกรรมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ มช. ด้านการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ สำหรับการทำนายการเกิดมะเร็ง ซึ่งเป็นการดำเนินการวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์การเกิดโรคต่างๆ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่