สนับสนุนดอกไม้ที่ระลึกวันทหารผ่านศึก

S 17637385

คุณปิยาภรณ์  ณ เชียงใหม่ เลขานุการวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบดอกไม้ที่ระลึกวันทหารผ่านศึก จากชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน 41เนื่องในโอกาสวันทหารผ่านศึกในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อเป็นโอกาสให้ประชาชนชาวไทยระลึกถึงวีรกรรมของทหารไทย โดยวิทยาลัยฯ ได้สนับสนุนดอกไม้ที่ระลึกวันทหารผ่านศึกเพื่อนำรายได้ช่วยเหลือทหารผ่านศึกษผ่านมูลนิธิสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566