ต้อนรับผู้บริหาร เทนซ็นต์ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท เกรเดียนท์ กรุ๊ป จำกัด

IMG 1088

            อาจารย์ ดร.ดนัยธัญ พงษ์พัชราธรเทพ รองคณบดี พร้อมด้วย อาจารย์ ดร. ปรีดิ์ เที่ยงบูรณธรรม อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ) วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ให้การต้อนรับและหารือความร่วมมือในด้านวิชาการ กับผู้บริหารนำโดย Mr.William Wang  Director of Channale Sales & Partnerships พร้อมด้วยคณะผู้บริหารบริษัทเทนซ็นต์ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท เกรเดียนท์ กรุ๊ป จำกัด ทั้งนี้คณะได้เยี่ยมชมโปรเจค Cross Borders E-commerce และห้องวิจัย 3 D Printing  โดยมีเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับ ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2565