ศึกษาดูงานการพัฒนาสื่อไทยรัฐTV 

LINE ALBUM ดูงาน ๒๒๐๙๑๗ 15

หน่วยประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศึกษาดูงานด้านการพัฒนาสื่อออนไลน์โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยี Live steaming เพื่อพัฒนาสื่อดิจิทัลให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น โดยมีคุณ คุณธนชล ตระกูลรังสิ รองผู้จัดการฝ่ายกราฟิคโทรทัศน์ สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องถ่ายทอดสดสถานนีโทรทัศน์ ไทยรัฐทีวี สำนักงานใหญ่  เพื่อนำความรู้ ประสบการณ์ วันที่ 15 กันยายน 2565