ร่วมพิธีทำบุญอาคารเรือนเดิม คณะมนุษยศาสตร์ มช.

286212

                 นางสาวปิยาภรณ์ ณ เชียงใหม่ เลขานุการวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีทำบุญอาคารเรือนเดิมคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งถือเป็นสถานที่แห่งแรกที่เป็นจุดเริ่มต้นของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงบรรพชน ผู้ริเริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดีคณะ มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับ
ณ อาคารเรือนเดิม คณะมนุษยศาสตร์ มช. วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565