การฝึกอบรมด้านการจัดการความรู้สู่นวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนองค์กร สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

                                          วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ธีราพร แซ่แห่ว, รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล วุฒิการณ์, อาจารย์ ดร.อัครพล นิมมลรัตน์, อาจารย์ ดร.เฉลิมพล คงจิตต์, อาจารย์ ดร.อัจฉรา คำอักษร และ อาจารย์ ดร.ดนัยธัญ พงษ์พัชราธรเทพ ร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมด้านการจัดการความรู้สู่นวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนองค์กร สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) “องค์กรชั้นนำด้านดาราศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ได้รับการยอมรับระดับสากล” ระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 6 มกราคม 2565

260437089 268492148627746 8562633873635565312 n

267534824 10158626690128691 8174635910413555719 n

267885931 10158626690068691 1351813051578126353 n