CAMT จัดกิจกรรม WORKSHOP - Art toy Sketch Design ภายใต้โครงการ Learning Playground

DSC09931

          วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเวิร์กชอปพิเศษ ในหัวข้อ Art toy Sketch Design กิจกรรมเวิร์กชอปเริ่มต้นออกแบบตัวละครศิลปะของเล่น (Art toy) จากความความเชื่อ ศิลปะ และวัฒนธรรมล้านนา “คิดคิดวาดเขียน คาเรกเตอร์สาบเมียง” ภายใต้โครงการ Learning Playground ซึ่งสอดคล้องยุทธศาสตร์ SO1 Excellent Learning Ecosystem ของวิทยาลัยฯ เพื่อพัฒนาทักษะองค์ความรู้ สร้างแรงบันดาลใจ และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้เทคโนโลยี และเครื่องมือต่าง ๆ ที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานและยกระดับทางการศึกษา อาทิ การออกแบบตัวละคร Character, การออกแบบแนวความคิด Concept Art, 3D printing, 3Dโมเดล ฯลฯ รวมไปถึงสามารถนำผลงานไปต่อยอดได้ในอนาคต ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านผลงานการออกแบบ โดยคุณเป๊กเป๊ก สันติราษฎร์ คาดชะดาคำ นักวาดภาพอิสระ และนักวาดภาพประกอบ เมื่อวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2567 ณ B304 B306 อาคารศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี