สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ CAMT จัดกิจกรรมบรรยายความรู้โดยวิทยากร

จาก University of Lugano Switzerland ให้แก่นศ.

IMG 9069

​            วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยอาจารย์ ดร.อภิชกา สิงห์ใจ พร้อมด้วยอาจารย์ ชยกฤต หิริสัจจะ อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ) จัดกิจกรรมบรรยายความรู้ ในหัวข้อ Mastering Software Design and Architecture: Knowledge Sharing and Insights โดยได้รับเกียรติจาก Prof. Dr. Cesare Pautasso, the professor from the Software Institute of the Faculty of Informatics at the University of Lugano, Switzerland มาร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา เมื่อวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2567 ณ ห้อง 113 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่