ศูนย์ CIC CAMT จัดหลักสูตรฝึกอบรมภายใต้โครงการ Thai-China CBEC Excellence Program for Startups

S 56295584 0

  ศูนย์ China Intelligence Center (CIC) วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยอาจารย์ ดร.ดนัยธัญ พงษ์พัชราธรเทพ รองคณบดีและหัวหน้าศูนย์ฯ จัดหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น "CBEC by CIC" ที่เมืองจินหัว อี้อู และหางโจว มณฑลเจ้อเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้โครงการ Thai-China CBEC Excellence Program for Startups โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดนให้กับผู้เข้าร่วมจำนวน 19 ราย ประกอบด้วย อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาในหลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล กลุ่มวิชาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดนในระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สภาธุรกิจไทย-ลาว รวมไปถึงอบรมเกี่ยวกับการใช้งานแพลตฟอร์มอาลีบาบาและ TikTok พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับ YWICC Young Entrepreneurs (Young Entrepreneurship Exchange Meeting)

          ทั้งนี้วิทยาลัยฯ ได้เปิดตัวความร่วมมือ Thai-China Startups Center CAMT/YWICC เพื่อสนับสนุนการค้าข้ามพรมแดนระหว่างไทย-จีน และร่วมศึกษาดูงานพร้อมทั้งเยี่ยมชมศูนย์ ได้แก่ ศูนย์จำหน่ายสินค้านานาชาติอี้อู Hall ศูนย์กระจายสินค้าและค้าส่งอันดับหนึ่งของสาธารณรัฐประชาชนจีน ศูนย์ CBEC pilot comprehensive free zone เมือง Yiwu และ Beixiazhu live broadcast base CBEC company ระหว่างวันที่ 15-21 มิถุนายน 2567