CAMT มช. ร่วมแสดงความยินดีวันครบรอบ 60 ปี คณะสังคมศาสตร์

539953

         คุณปิยาภรณ์ ณ เชียงใหม่ เลขานุการวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมแสดงความยินดีวันครบรอบ 60 ปี คณะสังคมศาสตร์ “6 ทศวรรษ สังคมศาสตร์ มช.” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาทินี ถาวรธรรม รองคณบดีฝ่ายบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้บริหารให้การต้อนรับ ณ ลานโถงชั้น 1 อาคาร 1 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567