CAMT ร่วมสืบสานประเพณีล้านนาใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีล ประจำปี 2567

IMG 2691

          วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมสืบสานประเพณีล้านนาเมืองเชียงใหม่ ประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีล ประจำปี 2567 โดยเสาอินทขิลหรือเสาหลักเมืองเชียงใหม่ ซึ่งมีความเชื่อว่าเป็นเสาหลักที่สร้างความมั่นคง การอยู่ดีมีสุข เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ณ วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร เมืองเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2567