กิจกรรม CAMT Summer Courses 2024 ค่าย “Game Academy”

438240673 122142159446208716 8481959332852528444 n

          วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม CAMT Summer Courses 2024 ค่าย “Game Academy” รอบที่ 1 และ 2 แก่นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จาก 30 โรงเรียนทั่วประเทศ เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการสร้างเกมและส่งเสริมทักษะการพัฒนาเกมด้วยโปรแกรม Unreal Engine 5 เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนากำลังคนในอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ที่มีอัตราเติบโตอย่างก้าวกระโดด และยังเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยมีอาจารย์ ดร.เทพฤทธิ์ สินธำรงรักษ์ อาจารย์ประจำสาขาดิจิทัลเกม และทีมนักศึกษาของวิทยาลัยฯ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 23 - 28 เมษายน 2567 ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่