CAMT มช. จัดกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ “CAMT ROBOTICS CREATOR 2024

DSC02750

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยอาจารย์ ดร. จิรพิพัฒน์ ธัญพงษ์ภัทร อาจารย์ประจำสาขาบูรณาการอุตสาหกรรมดิจิทัล ร่วมกับชมรมวิทยาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย และบริษัทเอ็ม รีพับบลิค อีเว้นท์ จำกัด จัดกิจกรรม CAMT ROBOTICS CREATOR 2024 – CHIANGMAI THAILAND INTERNATIONAL OPEN การแข่งขันหุ่นยนต์ ประเภทหุ่นยนต์บังคับมือ หุ่นยนต์อัตโนมัติ อากาศยานไร้คนขับ และโครงงานสิ่งประดิษฐ์นักคิดเยาวชนไทย โดยมีผู้เข้าแข่งขันทั้งระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา รวมทั้งสิ้นกว่า 200 คน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนทักษะความรู้ด้านหุ่นยนต์ พัฒนาเยาวชนให้มีความรู้ความสามารถผ่านการทดลองปฏิบัติจริง ตลอดจนการประยุกต์ใช้ทักษะให้สามารถแก้ปัญหาตามโจทย์รวมไปถึงเป็นเวทีการแสดงความสามารถให้แก่เยาวชนไทยและเยาวชนภูมิภาคอาเซียน โดยการพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นปัจจัยหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมให้ยั่งยืน โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภคินี อริยะ หัวหน้าศูนย์การเรียนรู้อีสปอร์ตภาคเหนือ Northern Regional Esports Learning Center (NREL) เป็นผู้กล่าวเปิดกิจกรรมการแข่งขัน และมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 25-27 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมสันพระเนตร โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่