CAMT มช. จัดพิธีทำบุญไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่เนื่องในวันสงกรานต์

DSC01835

          วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย คณบดี เป็นประธานในพิธีทำบุญไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ เนื่องในวันสงกรานต์หรือวันปีใหม่ไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมพิธี เพื่อความเป็นสิริมงคลและดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย เมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 ณ บริเวณหน้าศาลพ่อปู่ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี