อบรม Enhancing Digital Mindset for Digital Transformation

เสริมพลัง Mindset ดิจิทัล ขับเคลื่อนธุรกิจสู่ยุคดิจิทัล

Banner Enhancing Digital Mindset

ครั้งแรกกับการเป็น Hub ในภาคเหนือ ของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (FTPI) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ !! ในการอบรม Enhancing Digital Mindset for Digital Transformation เสริมพลัง Mindset ดิจิทัล ขับเคลื่อนธุรกิจสู่ยุคดิจิทัล แบบ Onsite

โดย รศ.ดร.จักรพงศ์ นาทวิชัย ผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปรับตัวสู่องค์กรดิจิทัล (DIGITAL TRANSFORMATION : DX) อย่างเต็มรูปแบบ พัฒนากระบวนการทำงานกับเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างบูรณาการ สู่การเปลี่ยนแปลงและสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจที่สำคัญ

Banner Enhancing Digital Mindset 1040x1040

Highlight Topics
- Customer and Stakeholder Experience
- Process Optimization
- Workforce Enablement, Empowerment Employee
- New Business Model / Transform Product and Service

* วันที่ 27 พฤษภาคม 2567
* โรงแรมแคนทารี เชียงใหม่
โดย วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (FTPI)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  https://productivity.ftpi.or.th/event/cmu-dx-01/

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
https://cmu.to/InterestDX1
☎️ 063-525-0252