จัดกิจกรรมสัมมนาเตรียมความพร้อมให้แก่สโมสรศึกษา CAMT รุ่นใหม่

DSC00878

          หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมสัมมนาให้ความรู้แก่สโมสรนักศึกษาและผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมีกิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้นำนักศึกษาในด้านการจัดกิจกรรม และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางในการดำเนินกิจกรรมของสโมสรนักศึกษาร่วมกับรุ่นพี่สโมสรฯและศิษย์เก่า รวมไปถึงร่วมทำกิจกรรมเสริมหลักสูตร สร้างภาวะความเป็นผู้นำให้แก่สโมสรนักศึกษาในรุ่นต่อไป ระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2567 ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี