CAMT ร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ โรงเรียนจักรคำคณาทร

LINE ALBUM จัดบูธ รร.จักรคำ 240208 5

          หน่วยประชาสัมพันธ์และนักศึกษา วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมจัดบูธ  ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอน และการรับเข้าศึกษาของวิทยาลัยฯ ในกิจกรรม “YOUR FUTURE OUR FOCUS CKK OPEN HOUSE 2024” โรงเรียนจักรคำคณาทร เพื่อพัฒนาศักยภาพให้นักเรียนได้มีความรู้ ความเข้าใจ และเปิดประสบการณ์ทางการศึกษา รวมถึงให้นักเรียนได้ค้นหาความชอบของตนเอง เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและประกอบอาชีพในอนาคต ทั้งนี้ยังมีกิจกรรมเปิดประสบการณ์ทางเทคโนโลยีด้วยการเล่นเกม VR ให้นักเรียนได้ร่วมสนุก เมื่อวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน