สาขาดิจิทัลเกม จัดกิจกรรม Global Game Jam 2024

LINE ALBUM 29167 240129 4

          สาขาดิจิทัลเกม วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับบริษัท บิท เอ๊ก จำกัด (BitEgg) และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (depa) จัดกิจกรรม Global Game Jam 2024 ซึ่งเป็นกิจกรรมแข่งขันพัฒนาเกมระดับสากลที่มีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเปิดโอกาสให้นักพัฒนาเกมทุกภาคส่วน อาทิ นักศึกษา เอกชน และบุคคลทั่วไป ที่ชื่นชอบในการพัฒนาเกม ได้ทดลองสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ ๆ ให้เป็นเกมที่สามารถเล่นได้จริงภายในเวลาที่จำกัด โดยมีเวลาการแข่งขันทั้งสิ้น 2 วัน 2 คืน หรือ 48 ชั่วโมง พร้อมกันทั่วโลก ภายใต้โจทย์ “Make Me Laugh” อีกทั้งกิจกรรมนี้เป็นการกระตุ้นความสนใจของอุตสาหกรรมเกมได้เป็นอย่างดี โดยมีผู้เข้าแข่งขันทั้งสิ้นจำนวน 12 ทีม โดยทีมที่ได้รับรางวัล ได้แก่

          ทีมชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท ได้แก่ ทีม Coffee Man นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาดิจิทัลเกม สร้างสรรค์เกม "Make you laugh" สมาชิก ได้แก่ นายกฤศณวัณย์ รวมสุข, นายชยุตม์ จันทร์เมือง, นายชวัลวิทย์ ใหม่เขียว, นางสาวรุ่งระวี จุฑารัตน์ และนายวิรุฬห์ยพัฒน์ เนาสวัสดิ์  

          ทีมชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท ได้แก่ ทีม TAO-THONG นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาดิจิทัลเกม สร้างสรรค์เกม "Don't Press S" สมาชิก ได้แก่ นายอภิวิชญ์ บุณยเกียรติ, นายปริชญานนท์ ไชยทา, นายชยณัฐพล แดงสกุล, นายธนินโชตน์ โอภาสพีรวิชญ์, นายสุพัฒน์ คำคี, นายกาญจนวัฒน์ เหมืองคำ, นายเอื้ออังกูร ปทุมณีย์ และนายวุฒิชัย ปาเมืองมูล

          ทีมชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท ได้แก่ ทีม Bob's studio Impact Breath of the Wild & Knuckle สร้างสรรค์เกม "Scatman" สมาชิก ได้แก่ นายนพวิทย์ ชำนาญเอื้อ, นายภาณุพงศ์ กีรติปาล, นายรรรรรรร สุวรรณชื่น, นางสาวรมิตา ลีวณิชย์ และนายนภสินธุ์ นันทิเดชาพันธ์

                                    LINE ALBUM 29167 240129 3LINE ALBUM 29167 240129 5

          โดยได้รับเกียรติจาก Mr.Richmond Lee ตำแหน่ง CEO Mr.Michael Judge ตำแหน่ง Creative Director จากบริษัท BitEgg Inc และ Mr.Watcharaphong Meearharn ตำแหน่ง Co-Founder จากบริษัท FairPlay Studios เป็นผู้มอบรางวัลในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 26-28 มกราคม 2566 ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี