ชวนมาฟัง! ศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ รายการ “ห้องข่าว FM100”

DSC09611

          อาจารย์ ดร.ดนัยธัญ พงษ์พัชราธรเทพ รองคณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี หัวหน้าศูนย์ China Intelligence Center (CIC) ให้สัมภาษณ์สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM100 รายการ “ห้องข่าว fm100” ในประเด็นโครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ สู่ศูนย์กลางโลจิสติกส์อนุภูมิภาคแม่โขง-ล้านช้าง โดยเล่าถึงที่มาและความสำคัญของโครงการ สถานะการดำเนินงาน และการมีส่วนร่วมของศูนย์ China Intelligence Center (CIC) รวมไปถึงการพัฒนาโครงการและการต่อยอดในอนาคตที่จะเกิดขึ้นต่อไป ซึ่งจะออกอากาศเวลา 08:00 น. ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 พร้อมกันที่ช่องทางวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนคลื่นความถี่ fm100, เว็บไซต์ fm100cmu, Live สด Facebook page FM100 เสียงสื่อสารมวลชน และ YouTube FM100 CMU