เด็ก CAMT สุดเจ๋ง! คว้ารางวัลการแข่งขัน NTT Digital Innovation Challenge 2023

DSC09606

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์  จันทร์ฉาย คณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดันสอง จากการแข่งขัน NTT Digital Innovation Challenge 2023 จัดโดยบริษัท เอ็นทีที (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็น 1 ใน 5 ผู้ให้บริการโซลูชันด้านเทคโนโลยีและธุรกิจระดับโลกที่ครอบคลุมทั้งการให้คำปรึกษาด้านธุรกิจดิจิทัล บริการด้านการจัดการและเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity) แอปพลิเคชัน (Applications) ศูนย์ข้อมูล (Data Center) และระบบเครือข่าย (Networks) โดยมีผู้สมัครเข้าแข่งขันกว่า 62 ทีม จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 ณ บริษัท NTT (Thailand) กรุงเทพมหานคร

ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ เป็นผลงานจาก ทีม JDI ได้รับรางวัลทุนการศึกษา 50,000 บาท โดยมีรายชื่อสมาชิก ได้แก่

  1. นายดุลยวิทย์ ยอดแก้ว นักศึกษาชั้นปีที่ 4
  2. นายก้องภพ อินเหยี่ยว นักศึกษาชั้นปีที่ 3
  3. นายกฤษฎา อินต๊ะพรม นักศึกษาชั้นปีที่ 3

และทีมที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองเป็นผลงานจาก ทีม ข้าวหมูทอด ได้รับรางวัลทุนการศึกษา 10,000 บาท โดยมีรายชื่อสมาชิก ได้แก่

  1. นางสาวปนัดดา คำบาง นักศึกษาชั้นปีที่ 3
  2. นายธนกฤต ธนภณทวีสิน นักศึกษาชั้นปีที่ 3
  3. นายกานต์ เกตุภาค นักศึกษาชั้นปีที่ 3

โดยมีอาจารย์ ดร. กฤตวยาน์ ทองคู่ และอาจารย์ ดร.กรรณิกาณ์ ด้วงเจริญ อาจารย์ประจำสาขาการจัดการสมัยใหม่ และเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา