CAMT ต้อนรับดูงานนักกีฬาจากโรงเรียนสาธิต ฉัททันต์เกมส์ ครั้งที่ 46

 DSC02406

          วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี หน่วยงานประชาสัมพันธ์ กล่าวต้อนรับนักกีฬาจากโรงเรียนสาธิต 22 สถาบันทั่วประเทศ ในกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 46  ฉัททันต์เกมส์ ซึ่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในครั้งนี้ โดยเข้าเยี่ยมชมหลักสูตรในระดับปริญญาตรี เพื่อเป็นแนวทางและแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย และได้เข้าเยี่ยมชมห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ เพื่อให้เกิดทักษะความรู้ และประสบการณ์ทางด้านเทคโนโลยี โดยมีเจ้าหน้าที่และนักศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566