messageImage 1634538538664

CAMT ร่วมกับ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ อบรมการออกแบบ Infographic เพื่อจัดทำประวัติส่วนตัวหรือ Portfolio

                 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยได้จัดอบรมออนไลน์ในหัวข้อ เรื่อง “การออกแบบ Infographic เพื่อจัดทำประวัติส่วนตัวหรือ Portfolio” ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ในการนำเสนอผลงานเพื่อยื่นประกอบการสมัคร TCAS รอบที่ 1  เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 - 16.00 นผ่าน Video Conference โปรแกรม Zoom ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

messageImage 1633675569337

อบรม “การสร้างธุรกิจออนไลน์”

                                 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ร่วมกับโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางจัดอบรม การสร้างธุรกิจออนไลน์ (Online  Business) ให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.4 และม.5 โครงการพิเศษ MTE (Modern Trade Business Education) โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริกร สันติโรจนกุล อาจารย์ประจำสาขาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากร ให้ความรู้ และแชร์ประสบการณ์ในการสร้างธุรกิจออนไลน์ การทำการตลาดออนไลน์ และมีแนวทางเพื่อพัฒนาเป็นอาชีพหลักในอนาคต เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์

ให้นักศึกษาที่ยืม Notebook จากวิทยาลัยฯ นำส่ง Notebook คืนวิทยาลัยฯ
ได้ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 8 ถึง วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564
เวลา 9.00 - 16.00น.
ณ อาคารวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี ห้อง 315

Notify to return the Notebook CAMT

244616084 1033362254165720 7358513817311714446 n

CAMT MOU ร่วมกับบริษัท วรวุฒิ กรุ๊ป จำกัด

                             วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย คณบดีกับ บริษัท วรวุฒิ กรุ๊ป จำกัด และบริษัทในเครือซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์แบบครบวงจร รวมถึงงานออกแบบ ตกแต่งภายในอย่างมืออาชีพ ธุรกิจโรงแรม ด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจเกี่ยวกับ IT Application โดยมี คุณธีรวุฒิ จรรญาศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมลงนาม วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน งานวิจัย ตลอดจนการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรทางด้านอุตสาหกรรมร่วมกัน โดยมีผู้บริหารของทั้ง 2 ฝ่ายร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ณ โรงแรม เดอะเชียงใหม่ ริเวอร์ไซต์ เมื่อ วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564

244660000 1033362240832388 1723510467442683370 n244749382 1033362280832384 5864800113268713449 n

S 19456004

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในกิจกรรม Craft Idea พาชุมชน โกออนไลน์ ETDA Business

นักศึกษาวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ ทีม ชิบะคุง โดยมีสมาชิกได้แก่ นางสาวพิชญาภา แสงศรีจันทร์ นางสาวณัฐธิดา ชัยนวน นายบดินทร์ คูพัฒน์ นายกฤษฎา โพธา นำเสนอผลงาน “โมเดลธุรกิจกรณีศึกษา Mae ing shibori” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับเงินรางวัล 20,000 บาท ในกิจกรรม Craft Idea พาชุมชน โกออนไลน์ ETDA Business Hackathon ประจำปี 2564 จัดโดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์(ETDA) ซึ่งเป็นกิจกรรมการแข่งขันเพื่อเฟ้นหาสุดยอดแผนธุรกิจ อีคอมเมิร์ซชุมชน ซึ่งเป็นการออกแบบแผนธุรกิจเพื่อช่วยเหลือชุมชน ทำการศึกษาเกี่ยวกับชุมชนการทำผ้ามัดย้อม แม่อิงชิโบริ - mae ing shibori ของจังหวัดพะเยา จากเดิมที่ขายหน้าร้าน และ page facebook  โดยทีมได้นำเสนอแนวทางการขยายธุรกิจเพื่อความยั่งยืน  เช่น การนำสินค้าเข้า Platform อื่นๆ เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้มากขึ้น เช่น Instagram shopee เป็นต้น เพื่อสนับสนุนให้สินค้าชุมชนสามารถจำหน่ายในตลาดโลกได้โดยอาศัยเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนทางด้านการตลาด โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริกร สันติวิโรจนกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในครั้งนี้  เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา