ประกาศราคากลาง และ ขอบเขตงาน (TOR) ของงานจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับการเรียนรู้รูปแบบความจริงผสมผสาน (Mixed Reality) พร้อมสิทธิ์การใช้งาน Microsoft Dynamics 365 Remote Assist

เอกสารแนบ
Download this file (ราคากลาง.pdf)ราคากลาง[ ]
Download this file (tor.pdf)TOR[ ]