ประกาศ ประกวดราคาจ้างงาน (E-bidding) จ้างเหมาบริการเช่ารถยนต์ตู้พร้อมพนักงานขับรถ ประจำปีงบประมาณ 2566

ของวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่