ประกาศร่างTORจ้างเหมาพัฒนาระบบ CAMT Metaverseด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบ
Download this file (tor (3).pdf)TOR[ ]