ประกาศ ประกวดราคาจ้างหมาปรับปรุงทางเชื่อมระหว่างอาคารวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี และ อาคารศูนย์นวัตกรรมและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 1 โครงการ 

ด้วยวิธีปรกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding0

เอกสารแนบ
Download this file (ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทาง.pdf)รายละเอียด[ ]