ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเชื่อมระหว่างอาคารวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี และ อาคารศูนย์นวัตกรรมและการเรียนรู้

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารแนบ
Download this file (ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคางานจ้า.pdf)ประกาศ[ ]