ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องฉายเสมือนจริง Virtual Reality Headset (Meta Quest 3 / Oculus quest 3)