ประกาศวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)

ตำแหน่งนักการเงินและบัญชี ตำแหน่งเลขที่ S4070052

เอกสารแนบ
Download this file (Scan2021-12-21_140139.pdf)รายชื่อ[ ]