ประกาศแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ S4070004

เอกสารแนบ
Download this file (Scan2021-12-09_150008.pdf)ประกาศ[ ]