แจ้งผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)

ตำแหน่งนักจัดการทั่วไป ตำแหน่งเลขที่ S4070008 ปฏิบัติงานด้านบริการการศึกษา

เอกสารแนบ
Download this file (แจ้งผลการคัดเลือก - การศึกษา.pdf)รายชื่อ[ ]