ประกาศวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)

ตำแหน่ง นักการเงินและบัญชี

เอกสารแนบ
Download this file (รายชื่อผู้สมีสิทธิสอบสัมภาษณ์การเงิน.pdf)รายชื่อ[ ]