ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)

เพื่อปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์สื่อสารดิจิทัล

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งเลขที่ S4070011  อัตราเงินเดือน 20,250 บาท