ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) เพื่อปฏิบัติงานด้านการบริการการศึกษา

ตำแหน่ง นักจัดการทั่วไป ตำแหน่งเลขที่ S4070008

จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 20,250 บาท