อาคารวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่อยู่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-920299
โทรสาร 053-941803
E-Mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website https://www.camt.cmu.ac.th

 hotline