image
ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Link

เปลี่ยนแปลงการจัดสอบวิชา 954490

จากเดิม วันอังคารที่ 31 มกราคม 2566  เป็น  วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 

รายละเอียดดังเอกสารแนบ

image
CAMT's Software license Request Form
Link
facebook_page_plugin