image
ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Link

DSC02954

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนลูกรักเชียงของ

                 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราวิทย์ ญาณจินดา รองคณบดี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี กล่าวต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนลูกรักเชียงของ อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงราย ระดับมัธยมศึกษา ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนทางด้านเทคโนโลยีและเสริมสร้างประสบการณ์ในการเรียนระดับมหาวิทยาลัยอีกทั้งเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่างๆ โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของวิทยาลัยร่วมให้การต้อนรับ ณ วิทยาลัยศิลปะ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

image
CAMT's Software license Request Form
Link
facebook_page_plugin