image
ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Link

IMG 2951

ต้อนรับคณะคุณครูและนักเรียนโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

          วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ในกิจกรรมเปิดโลกแห่งการเรียนรู้  และกิจกรรมเยี่ยมชมหลักสูตรและคณะต่างๆ โดยสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเสริมสร้างทักษะทางด้านเทคโนโลยี และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาแอนนิเมชัน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์  โดยนักเรียนได้เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนในสาขาระดับปริญญาตรีของวิทยาลัยตลอดจนห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ของทางวิทยาลัยฯ เพื่อเกิดประสบการณ์ในการเรียนทางด้านเทคโนโลยี โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาของวิทยาลัยฯ ร่วมให้การต้อนรับ ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มช. วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2566

image
CAMT's Software license Request Form
Link
facebook_page_plugin