image
ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Link

อาจารย์ CAMT ร่วมเป็นกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ชิงถ้วยพระราชทาน

289537621 1695736064120808 1895951280548057577 n

                อาจารย์ ดร.จิรพิพัฒน์ ธัญพงษ์ภัทร อาจารย์ประจำสาขาบูรณาการอุตสาหกรรมดิจิทัล อาจารย์ ดร.กฤตวยาน์ ทองคู่ และอาจารย์ ดร.กรรณิกาณ์ ด้วงเจริญ อาจารย์ประจำสาขา การจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นกรรมการตัดสินในการแข่งขันหุ่นยนต์ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสามเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการแข่งขันหุ่นยนต์และวิทยาศาสตร์อากาศยานชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2565 ณ โรงเรียนพรศิริกุล จ.ตรัง

image
CAMT's Software license Request Form
Link
facebook_page_plugin