image
ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Link

S 81739810

Camt ร่วมกับ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จัดอบรมการสร้าง E- book

               อาจารย์ กลวัชร คล้ายนาค อาจารย์ประจำสาขาแอนนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรในการอบรมสร้างสื่อการสอนออนไลน์รูปแบบ E-Book ให้แก่คณะครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย  เพื่อพัฒนาการทำสื่อการสอนออนไลน์ในรูปแบบ E-book ให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น โดยจัดอบรมในรูปแบบ hybrid ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ในวันที่ 4 มีนาคม 2565

facebook_page_plugin