image
ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Link

เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ปริญญาเอก สาขาการจัดการความรู้และนวัตกรรม
Doctor of Philosophy (Knowledge and Innovation Management)

PH.D. KIM

PH.D. KIM

- แบบ 1.1 ภาคปกติ
จำนวนรับ 3 คน
- แบบ 2.1 ภาคพิเศษ
จำนวนรับ 3 คน

ข้อมูลหลักสูตร https://cmu.to/PHDKIM

สมัครตั้งแต่วันนี้ - 25 เมษายน 2565 (รอบที่ 2)
ผ่านออนไลน์ได้ที่ https://cmu.to/Applygrad
สอบถามเพิ่มเติม
โทร. 053 - 942649

facebook_page_plugin