image
ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Link

messageImage 1633675569337

อบรม “การสร้างธุรกิจออนไลน์”

                                 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ร่วมกับโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางจัดอบรม การสร้างธุรกิจออนไลน์ (Online  Business) ให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.4 และม.5 โครงการพิเศษ MTE (Modern Trade Business Education) โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริกร สันติโรจนกุล อาจารย์ประจำสาขาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากร ให้ความรู้ และแชร์ประสบการณ์ในการสร้างธุรกิจออนไลน์ การทำการตลาดออนไลน์ และมีแนวทางเพื่อพัฒนาเป็นอาชีพหลักในอนาคต เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์

image
CAMT's Software license Request Form
Link
facebook_page_plugin